Sadržaj ove stranice zahteva noviju verziju Adobe Flash Player-a.

PROIZVODI
Čečične konstrukicje
Silosi
Oprema za silose
Građevinski objekti
Fabrike stočne hrane
Mešaone stočne hrane
Proizvodnja betona
Penobeton

USLUGE
Projektovanje i inženjering
Transport i ugradnja betona
Bravarske usluge
CNC sečenje plazmom
CNC Probijanje

LICENCE I STANDARDI
VELIKE LICENCE
STANDARDI

EXCELLENT SME SERTIFIKAT
EXCELLENT SME SERTIFIKAT

ENERGETSKA EFIKASNOST
ENERGETSKA EFIKASNOST

AKTUELNOSTI


  LICENCE I STANDARDI > VELIKE LICENCE

"Statik" d.o.o. Kovin poseduje sledeće licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, ili nadležni organ autonomne pokrajine:

P040G1 - Projekti građevinskih konstrukcija objekata bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena.

P040M3 - Projekti transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina  koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena.

P120M3 - Projekti transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za putnička pristaništa i luke.

P121G1 - Projekti građevinskih konstrukcija za pristane.

P204G1 - Projekti građevinskih konstrukcija za silose kapaciteta preko 20.000 m3.

P204M1 - Projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za silose kapaciteta preko 20.000 m3.

I040G1 - Izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanoh zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena.

I040M3 -Izvođenje radova na transportnim sredstvima, skladištima i mašinskim konstrukcijama za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena.

I121G1 - Izvođenje građevinskih konstrukcija za pristane.

I204G1 - Izvođenje građevinskih konstrukcija za silose kapaciteta preko 20.000 m3.

I204M1 - Izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za silose kapaciteta preko 20.000 m3.

I204M3 - Izvođenje radova na transportnim sredstvima, skladištima i mašinskim konstrukcijama za silose kapaciteta preko 20.000 m3.

 

 

 

 

Resenje1
Resenje2
Resenje3
Resenje4
Resenje5
Resenje6

  STATIK DOO
Smederevska 72
26220 Kovin

013 741 224
013 741 533

statik@kovin.info
www.statik.rs
POČETNA | O NAMA | REFERENCE | GALERIJA SLIKA | KONTAKT
 
 
 
  IZRADA SAJTOVA ADVIOLA